Katedra Ekologii i Ochrony Åšrodowiska –


Strona główna

Letnia Szkoła Ekologii
Kurs naukowo-szkoleniowy:
Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o metodÄ™ Hydromorfologicznego Indeksu Rzecznego

Letnia Szkoła Ekologii

Kurs naukowo-szkoleniowy:

Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o metodÄ™ Hydromorfologicznego Indeksu Rzecznego

Poznań, 26-30 września 2022 -zmiana terminu

Akredytacja w zakresie metody HIR – Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny

Komunikat

Letnia Szkoła Ekologii

Kurs naukowo-szkoleniowy:

Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o metodÄ™ Hydromorfologicznego Indeksu Rzecznego

Poznań, 14-17 września 2021

Akredytacja w zakresie metody HIR – Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny

Komunikat

VI Konferencja Naukowa
Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach NATURA 2000

Poznań, 23-24 września 2021
Więcej informacji
Komunikat nr 1

Komunikat nr 2

Komunikat nr 3
—————————————–

Letnia Szkoła Ekologii
Kurs naukowo-szkoleniowy:
Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o metodÄ™ Hydromorfologicznego Indeksu Rzecznego

Poznań, 16-19 września 2019
Akredytacja w zakresie metody HIR – Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny
Komunikat
Formularz zgłoszeniowy
———————

Letnia Szkoła Ekologii
Kurs naukowo-szkoleniowy:
Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o metodÄ™ Hydromorfologicznego Indeksu Rzecznego

Poznań, 24-27 września 2018
Akredytacja w zakresie metody HIR – Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny
Komunikat
Formularz zgłoszeniowy
———————

V Konferencja Naukowa
Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach NATURA 2000

Urszulin, 20-21 września 2018
Więcej informacji
Komunikat
—————————————–

Spotkanie z dr inż. Jerzym Mirosławem Kupcem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, autorem opracowania pt. Ekspertyza dotycząca oddziaływania chlewni (spółka odmiana) w Nowej Wsi Ujskiej znajdujących się na działkach 412/38, 412/39, 412/40 w gminie Ujście (powiat pilski, woj. wielkopolskie) na tereny przyległe. Spotkanie zorganizowane przez Radę Sołecką Nowej Wsi Ujskiej oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA i mieszkańców wsi.

Nowa WieÅ› Ujska, Sala Wiejska, 26 kwietnia 2018
Facebook
TV ASTA
RADIO POZNAŃ
E-KRAJNA.PL
—————————————–

Letnia Szkoła Ekologii
Kurs naukowo-szkoleniowy:
Zastosowanie makrofitów w ocenie wód płynących

Poznań, 17-19 lipca 2017
Tematyka dotyczy Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Siedliskowej
Komunikat
Formularz zgłoszeniowy
—————————————–

Letnia Szkoła Ekologii

Kurs naukowo-szkoleniowy:
Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o metodÄ™ Hydromorfologicznego Indeksu Rzecznego

Poznań, 11-14 lipca 2017
Akredytacja w zakresie metody HIR – Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny
Komunikat
Formularz zgłoszeniowy
———————

IV Konferencja Naukowa
Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach NATURA 2000 – Problemy inżynierii i ksztaÅ‚towania Å›rodowiska

Konferencja połączona z 55-leciem Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Poznań, 27-28 czerwca 2017
Szczegóły
Komunikat
—————————————–

DzieÅ„ MIÅš-a (maj 2017) – nagroda przyznana przez studentów

Nasz kolega dr inż. Jerzy Kupiec otrzymaÅ‚ nagrodÄ™ w kategorii Nieoszlifowany Diament – PracuÅ› WydziaÅ‚u przyznawanÄ… przez studentów WydziaÅ‚u Inżynierii Åšrodowiska i Gospodarki Przestrzennej. GRATULUJEMY.

The 30th Task Force Meeting of the ICP Vegetation

organizowane przez:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Poznań, 14-17 lutego 2017
Szczegóły
Komunikat
———————

Seminarium wewnętrzne w ramach projektu GEKON
Wykorzystanie efektywnych mikroorganizmów w ochronie i rekultywacji wód – wyniki i wnioski z przeprowadzonych eksperymentów pilotażowych

Poznań, 28 września 2016
Komunikat
———————

Warsztaty Sekcji Makrofitowej
Polskiego ZwiÄ…zku Hydrobiologicznego
Mszaki wodne

Sudety, 15-16 września 2016
Komunikat 1
———————

Letnia Szkoła Ekologii
Kurs naukowo-szkoleniowy:
Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o metodÄ™ River Habitat Survey

Poznań, 13-15 lipca 2016
Akredytacja brytyjska w zakresie metody River Habitat Survey
—————-

Letnia Szkoła Ekologii
Kurs naukowo-szkoleniowy:
Zastosowanie makrofitów w ocenie wód płynących

PoznaÅ„, 29 czerwca – 1 lipca 2016
Tematyka dotyczy Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Siedliskowej
Komunikat 1
Formularz zgłoszeniowy
——–

DzieÅ„ MIÅš-a (maj 2016) – nagroda przyznana przez studentów

Nasz kolega dr inż. Jerzy Kupiec otrzymaÅ‚ nagrodÄ™ w kategorii ZÅ‚ota Rura – ZÅ‚oty KieÅ‚ przyznawanÄ… przez studentów WydziaÅ‚u Inżynierii Åšrodowiska i Gospodarki Przestrzennej. GRATULUJEMY.

————————-

Konferencja Naukowo-Techniczna
Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich
pod patronatem honorowym:
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Prezydenta Miasta Poznania

Poznań, 22 września 2015
Szczegóły
Komunikat 1
————————————-

Letnia Szkoła Ekologii
Kurs:
Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o metodÄ™ River Habitat Survey

Poznań, 15-17 lipca 2015
Akredytacja brytyjska w zakresie metody River Habitat Survey
Komunikat 1
Formularz zgłoszeniowy (.doc)
————————————-

Letnia Szkoła Ekologii

Warsztaty metodyczne:

Warsztaty hydromorfologiczne 2015

Wolin, 13-14 lipca 2015

Informacje i zgłoszenia: kszoszk@up.poznan.pl

Udział bezpłatny

———–

Letnia Szkoła Ekologii

Kurs:

Zastosowanie makrofitów w ocenie wód płynących

PoznaÅ„, 1 – 3 lipca 2015

Tematyka dotyczy Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Siedliskowej

Komunikat 1

Formularz zgłoszeniowy (.doc)

——————————————

III Konferencja Naukowa
Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach NATURA 2000

pod patronatem Generalnego Dyrektora Ochrony Åšrodowiska

Warszawa, 25-26 czerwca 2015

Szczegóły

————————————-

Wykład dr inż. Klaudia Borowiak

Zanieczyszczenia powietrza a rośliny

na spotkaniu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. o godz. 16:00

Szczegóły

————————————-

Letnia Szkoła Ekologii

Kurs:

Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o metodÄ™ River Habitat Survey

Poznań, 17-19 września 2014

Komunikat 1

Formularz zgłoszeniowy

————————————-

II Konferencja Naukowa
Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach NATURA 2000

pod patronatem Generalnego Dyrektora Ochrony Åšrodowiska

Poznań, 3-4 września 2014

Szczegóły

———————————

Letnia Szkoła Ekologii

Warsztaty metodyczne:

Warsztaty hydromorfologiczne 2014

Południowa Wielkopolska, 15-16 lipca 2014

Sesja terenowa: rzeki Rów Polski, Rów Dąbiecki (woj. wielkopolskie)

Udział bezpłatny

Zgłoszenia/informacje: kszoszk@up.poznan.pl

————————————-

Letnia Szkoła Ekologii

Kurs:

Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o metodÄ™ River Habitat Survey

Poznań, 9-11 lipca 2014

Komunikat 1

Komunikat 2

Formularz zgłoszeniowy

————————————-

Specjalistyczne szkolenie

dla pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska

z monitoringu makrofitowego rzek i jezior

Szkolenie z oznaczania makrofitów

kurs podstawowy i dla zaawansowanych

Olsztyn, 2-4 lipca 2014

Szczegóły———–

————————————-

Film:

Program telewizyjny przedstawiajÄ…cy badania prowadzone w Katedrze

Program przygotowany przez TVP w ramach cyklu Ekologika

Link

————————————-

Szkolenie z rolnictwa ekologicznego dla Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej w Warszawie, Działu Hodowli i Oceny Drobiu w Poznaniu, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa oraz Instytucji naukowych.

Poznań 17 grudnia 2013 r.

Szkolenie oraz warsztaty naukowe z rolnictwa ekologicznego dla Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej w Warszawie, Działu Hodowli i Oceny Drobiu w Poznaniu, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa oraz Instytucji naukowych.

Poznań-Krępsko-Jachna k. Śmiłowa 22-23 października 2013 r.

Letnia Szkoła Ekologii

Kurs:

Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o metodÄ™ River Habitat Survey

Poznań, 4-6 września 2013

Komunikat 1

Komunikat 2

Formularz zgłoszeniowy

————————————-

Letnia Szkoła Ekologii

Warsztaty metodyczne:

Warsztaty hydromorfologiczne 2013

Dolina Wełny, 2-3 września 2013

Sesja terenowa: rzeki Wełna i Flinta

Sesja stacjonarna: Dworek “Róża Poraja”

Udział bezpłatny

Zgłoszenia/informacje: kszoszk@up.poznan.pl

————————————-

Letnia Szkoła Ekologii

Kurs:

Zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego wód płynących

Poznań, 25-28 czerwca 2013

Tematyka dotyczy Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Siedliskowej

Komunikat 1

————————————-

Warsztaty Metodyczno-Szkoleniowe:

Monitoring makrofitowy

Jeziory k.Poznania (Wielkopolski Park Narodowy), 20-21 czerwca 2013

Pierwsze spotkanie Sekcji Makrofitowej

Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

Komunikat 1

——————————————

Konferencja Naukowa:

Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000

Warszawa, 13-14 czerwca 2013

Komunikat 1

Komunikat 2

Informacja na stronach GDOÅš

——————————————

Konferencja Naukowa:

Ekosystemy wodne na obszarach chronionych

Tuchola, 18-19 października 2012

Komunikat

——————————————

Kurs:

Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o metodÄ™ River Habitat Survey

Wałbrzych, 12-14 września 2012

Akredytacja Environment Agency w zakresie metody River Habitat Survey

Komunikat 1

——————————————

Warsztaty metodyczne:

Warsztaty hydromorfologiczne 2012

Wałbrzych, 10-11 września 2012

Udział bezpłatny.

—-———–

Kurs:

Zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego wód płynących

Poznań, 19-22 czerwca 2012

Tematyka dotyczy Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Siedliskowej

Komunikat 1

——————————————

Seminarium naukowe:

Metody ochrony i rekultywacji jezior

Poznań, 17 kwietnia 2012

Seminarium z udziałem zaproszonych gosci: prof. R.Wiśniewski (UMK w Toruniu), dr P.Nowacki (Prote). Wstęp wolny.

————————————

Zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego rzek i jezior

Kurs dla zaawansowanych

Poznań, 7–9 września 2011

Komunikat 1

——————————————

Kurs:

Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o metodÄ™ River Habitat Survey

Poznań, 31 sierpnia – 2 września 2011

Akredytacja Environment Agency w zakresie metody River Habitat Survey

Komunikat 1

Komunikat 2

——————————————

Warsztaty metodyczne:

Warsztaty hydromorfologiczne 2011

Wałbrzych, 18-20 lipca 2011

Udział bezpłatny.

Galeria

———–

Kurs:

Zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego wód płynących

Poznań, 5-8 lipca 2011

Nowa formuła kursu, uwzględniająca wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Siedliskowej!

Galeria

Komunikat 1

Komunikat 2

————————————

Konferencja kończąca projekt „deWELopment”:

Rozwój i walidacja metod zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu

Warszawa, 7-8 czerwca 2011

Jako współorganizatorzy, zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką Ramowej Dyrektywy Wodnej do uczestnictwa w konferencji podsumowującej projekt oraz do dyskusji nad uzyskanymi wynikami

Zaproszenie

——————————————

Seminarium naukowe:

Niecodzienne odkrycia w kopalni torfu we wsi Nienawiszcz

Poznań, 12 maja 2011

Seminarium zorganizowane przez:

KatedrÄ™ Ekologii i Ochrony Åšrodowiska UP w Poznaniu

Centrum Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju UP w Poznaniu

Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy

————————————

Kurs:

Inwentaryzacja siedlisk Å‚Ä…kowych i bagiennych

Puszczykowo, 9-12 maja 2011

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na drugi już kurs naukowo-szkoleniowy z cyklu: Ocena stanu środowiska na obszarach NATURA 2000

Komunikat 1

Więcej informacji można również znaleźć na stronie www.eko-ocena.pl

Dzień MIŚ-a (maj 2011 r.) i nagroda przyznana przez studentów

Nasz kolega dr inż. Jerzy Kupiec otrzymał tytuł Najsympatyczniejszego Wykładowcy Roku przyznawaną przez studentów Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska. GRATULUJEMY.

——————————————

Kurs:

Inwentaryzacje przyrodnicze w warunkach zimowych

Poznań, 2–4 luty 2011

Galeria

Komunikat

——————————————

Nagroda naukowa:

Nasz kolega, dr inż. Szymon Jusik otrzymał Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, gratulujemy!

Link do strony na temat stypendium dla zainteresowanych —> tutaj