Polskie Towarzystwo Agronomiczne
Oddział Poznański
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań


Skład Zarządu

Przewodniczący - dr hab. Leszek Majchrzakleszek.majchrzak@up.poznan.pl61 848-7574
Z-ca przewodniczącego - mgr Bogdan Fleming bogdan.fleming@gmail.com510 240 782
Sekretarz - dr Grażyna Szymańska grazyna.szymanska@up.poznan.pl61 848-7597
Skarbnik - dr hab. Zuzanna Sawinskazuzanna.sawinska@up.poznan.pl61 848-7406


Komunikaty, kolejne spotkania...

Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy PTA

Serdecznie zapraszam na zebranie naukowe Poznańskiego Oddziału PTA, które odbędzie się w dniu 15 grudnia (piątek) 2023 r. o godz. 13:00 w sali ćwiczeniowej nr 1.59 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w budynku Biocentrum przy ul. Dojazd 11 (skrzydło „C”, parter).

Jako pierwszy punkt zebrania zaplanowano wystąpienie Pana Mgr Sebastiana Balceraka, pracownika firmy Agreena, Lidera ds. Rynku Europy Środkowej, który wygłosi referat na temat: "Certyfikacja rolnictwa węglowego – rynek, standard, prawo".

Jako drugi punkt zebrania zaplanowano X Walne Zebranie Członków Oddziału Poznańskiego PTA o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, na którym odbędą się wybory nowych władz Oddziału.

Po zebraniu, zgodnie z wieloletnią tradycją, serdecznie Państwa zapraszam na Wigilijne Spotkanie Opłatkowe, przy świątecznych piernikach i kawie, podczas którego będzie okazja do złożenia świątecznych i noworocznych życzeń.

W imieniu Zarządu,
Prof. UPP dr hab. Leszek Majchrzak
Przewodniczący


Składki członkowskie

Składka członkowska za 2023 r., podobnie jak za lata wcześniejsze, wynosi 50 zł. Wpłaty można dokonywać u Skarbnika Oddziału – Pani dr Zuzanny Sawinskiej lub przelać na konto:
          BZWBK S.A. O/Poznań nr. 28 1090 1346 0000 0001 0942 0065
          ZUZANNA SAWINSKA OS. ZYGMUNTA STAREGO 12, 60-684 POZNAŃ,
          z dopiskiem składka PTA za... (np. za 2022 lub za 2023 r.), imię i nazwisko.

Obsługa strony internetowej: prof. dr hab. Zenon Woźnica - zenon.woznica@up.poznan.pl


Zebrania odbyte w 2023 r.:

  1. "Cóż to jest prawda? – czyli o odkrywaniu LOGOSU w przyrodzie" - Ks. dr Adam Adamski, Duszpasterz Nauczycieli Akademickich Archidiecezji Poznańskiej- 1 lutego 2023 r.
  2. "Adiuwanty wielofunkcyjne we współczesnej ochronie roślin" - prof. dr hab. Zenon Woźnica - Katedra Agronomiii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - 17 marca 2023 r.
  3. "Choroby rzepaku w Polsce i na świecie" - prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, czł. koresp. PAN - Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu - 21 kwietnia 2023 r.
  4. "Dlaczego nasiona kukurydzy tyle kosztują?" - prof. dr hab. Józef Adamczyk (w zastępstwie dr inż. Karola Marciniaka) - Hodowla Roślin w Smolicach Sp. z. - 26 maja 2023 r.
  5. "Morwa biała – charakterystyka gatunku oraz możliwości gospodarczego wykorzystania” - dr inż. Dominika Sieradzka; "Wprowadzenie do hodowli jedwabnika morwowego” - dr inż. Jakub Frankowski; "Hodowla jedwabnika morwowego w praktyce (warsztay)" - pracownicy Zakładu Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych, Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy, IWNiRZ – PIB w Poznaniu - 30 czerwca 2023 r.
  6. "Przepisy wodno-prawne w aspekcie produkcji rolniczej" - Przemysław Sztukowski, Dyrektor Spółki Wodnej i Melioracji Nizin Obrzańskich - 20 październik 2023 r.
  7. "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – zasady dzierżawy i gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa" - mgr inż. Paweł Andrzejczak, Kierownik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem oraz mgr inż. Kinga Konicka, główny specjalista Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych - 17 listopada 2013 r.

    .