Polskie Towarzystwo Agronomiczne
Oddział Poznański
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań


      W 2007 roku Oddział Poznański wspólnie z Zarządem Głównym PTA, Zakładem Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Akademią Rolniczą w Poznaniu oraz Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu był organizatorem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTA n.t. „Agronomia w zrównoważonym rozwoju rolnictwa”. Konferencja odbyła się w dniach 12-13 września 2007 r. w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

      Komitet Naukowy Konferencji: Przewodniczący - prof. dr hab. dr h.c. Mariusz Fotyma, Z-ca Przewodniczącego - prof. dr hab. Janusz Jankowiak oraz członkowie: prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Dubas, prof. dr hab. Stefan Pruszyński, prof. dr hab. Jerzy Pudełko, prof. dr hab. Zenon Woźnica, doc. dr hab. Marek Mrówczyński.

      Komitet Organizacyjny: prof. dr hab. Janusz Jankowiak – przewodniczący, doc. dr hab. Marek Mrówczyński – z-ca przewodniczącego, dr hab. Irena Małecka – sekretarz oraz dr Katarzyna Panasiewicz, dr Arkadiusz Sadowski i dr Stefan Wolny, jako członkowie.

      W Konferencji brało udział około 115 osób, w tym 100 członków PTA z całej Polski. Przygotowane na Konferencję prace naukowe po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostały opublikowane we Fragmenta Agronomica 2007, nr 3 i 4 (łącznie 75 prac), wydanych przed Konferencją.

Program Konferencji

12 września 2007r.
I. Sesja plenarna – przewodniczył Pan prof. dr hab. Marian Wesołowski
 1. „Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju rolnictwa w krajach europejskich” – prof. dr hab. dr h.c. Mariusz Fotyma, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz.
 2. „Wskaźniki rolno-środowiskowe” – dr Kevin Parris.
 3. „Zrównoważony rozwój we współczesnych systemach rolnictwa” – prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Dubas.
 4. „Syntetyczna ocena zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych” – prof. dr hab. Janusz Jankowiak, dr Jerzy Bieńkowski.
II. Sesja plenarna – przewodniczył Pan prof. dr hab. Antoni Faber
 1. „Ochrona roślin w zrównoważonym rolnictwie” – prof. dr hab. Stefan Pruszyński, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak.
 2. „Przyrodnicze podstawy ochrony ekosystemów rolniczych” – prof. dr hab. Andrzej Kędziora.
 3. „Industrialny i społecznie zrównoważony kierunek przeobrażeń wspólnej polityki rolnej i obszarów wiejskich” – prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr Anna Henisz-Matuszczak.
 4. „Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju rolnictwa” – prof. dr hab. Józef St. Zegar.
III. Sesje problemowe
Sala „A” – przewodniczył prof. dr hab. Janusz Nowicki
 1. „Ugór jako element współczesnego krajobrazu rolniczego” – prof. dr hab. czł. koresp. PAN Janusz Nowicki.
 2. „Postęp biologiczny w hodowli i uprawie grochu siewnego i bobiku” – prof. dr hab. Janusz Prusiński.
 3. „Produktywność monokultury pszenicy ozimej w warunkach upraszczania uprawy roli” – prof. dr hab. Danuta Parylak.
 4. „Wpływ adiuwantów na możliwość zmniejszenia dawek herbicydów stosowanych do odchwaszczania buraka cukrowego” – prof. dr hab. Zenon Woźnica, dr Robert Idziak, dr Wojciech Waniorek.
 5. „Ocena poprawności technologii produkcji zbóż jarych na plantacjach produkcyjnych w województwie łódzkim” – prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński, mgr Izabela Toborowicz, mgr Beata Michalska, mgr Dorota Kucharczyk.
 6. „Homeostaza żywieniowa a odporność roślin uprawnych na stresy biotyczne” – prof. dr hab. Witold Grzebisz, dr Przemysław Barłóg, mgr Maciej Waszak, mgr Remigiusz Łukowiak.
Sala „B” - przewodniczył prof., dr hab. Franciszek Rudnicki
 1. „Użytkowanie a walory przyrodnicze zbiorowisk łąkowych” – dr hab. Jan Kryszak, dr hab. Anna Kryszak.
 2. „Bioróżnorodność mikrobiologiczna gleb na przykładzie bakterii wiążących azot atmosferyczny – oddziaływanie wybranych zabiegów agrotechnicznych” – prof. dr hab. Stefan Martyniuk, dr Jadwiga Oroń.
 3. „Efektywność energetyczna produkcji wierzby krzewiastej w dolinie dolnej Wisły” – prof. dr hab. Stefan Szczukowski, dr Mariusz Stolarski, prof. dr hab. Józef Tworkowski, mgr Monika Kopaczel.
 4. „Zagrożenie eutrofizacją Bałtyku w świetle bilansu składników pokarmowych” – prof. dr Artur Granstedt, prof. dr hab. Józef Tyburski, dr Wijnand Kooker, dr Jarosław Stalenga.
 5. „Alternatywne metody zwalczania owadzich szkodników magazynowych” – prof. dr hab. Jan Nawrot, dr Paweł Olejarski.
 6. „Geneza idei i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju” – prof. dr hab. Janina Zbierska.

IV. Sesja posterowa – 58 posterów
13 września 2007r. – Sesja terenowa
 1. Wyjazd do Stacji Badawczej ZBŚRiL PAN w Turwi - Przedstawienie badań prowadzonych w Stacji Badawczej w Turwi (prof. dr hab. Andrzej Kędziora) oraz prezentacja obiektów w Turwi (prof. dr hab. Stanisław Bałazy, prof. dr hab. Jerzy Karg).
 2. Przejazd do Dolska - Przedstawienie przez Prezesa Wojciecha Mroza osiągnięć firmy „Mróz S.A.” oraz na jej przykładzie efektów prywatyzacji państwowego sektora rolnego.
 3. Przejazd do Gospodarstwa Rolnego Karolew Sp. z o.o. – Prezentacja przez Prezesa Bogdana Ordanika rezultatów stosowania na dużych obszarach, w gospodarstwie Karolew, uproszczeń w uprawie roli.